Impressum

Vydavateľ:
Jungheinrich (SR) s.r.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
Tel::.+421 2 49 20 58 11
Fax: +421 2 49 20 58 12
E-mail: info(at)jungheinrich.sk

Konateľ:
Ing. Martin Urban
IČO: 35 70 66 78
IČ DPH : SK20 20 22 71 98

Redakcia:
Jungheinrich (SR), spol. sr.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
Tel: .+421 2 49 20 58 29
Fax: +421 2 49 20 58 12
E-mail: info(at)jungheinrich.sk